Aku ML Dengan Guru | Cerita Dewasa

859 views

Aku ML Dengan Guru | Cerita Dewasa

Cerita Dewasa Aku ML Dengan Guru, Cerita Dewasa Aku ML Dengan Guru, berikut merupakan Cerita Dewasa Aku ML Dengan Guru yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

aku-ml-dengan-guru-cerita-dewasaCerita Dewasa - Cerità ini beràwàl ketikà àku memàsuki bulàn ke-2 kelàs ii di sesuàtu SLTP N di wilàyàh Jàteng. Sebut sàjà àku Bujàng, àku àdik duà bersàudàrà làhir dàri keturunàn Sumàterà – Jàwà. Dàri keisengàn ku sering memàkài sepàtu wàrnà putih (di SLTP ku sepàtu hàrus wàrnà hitàm), àku sempàt màu berkelàhi Guru BK ku gàrà-gàrà sepàtu putihku hàdiàh ulàng tàhunku hàrus dicàt wàrnà hitàm.

Kàkàkku iàlàh seoràng premàn di kotàku, jàdi àku sedikit bànyàk menjàdi ànàk yàng condong nàkàl. Suàtu hàri àku dàtàngi guru BK ku kerumàhnyà, sàmpài dirumàh terbukti guruku sedàng tidàk di rumàh, dàn cumà istrinyà yàng beràdà di rumàh. àku kàtàkàn màksudku, mintà gànti rugi àtàs sepàtu bàruku. berlinàng àir màtà terbukti guruku sedàng tertimpà musibàh, oràngtuànyà sàkit dàn hàrus dioperàsi biàyà bànyàk. Dià màu melàkukàn àpà sàjà àsàl àku tidàk mintà gànti. àku cium pipinyà beberàpà kàli dàn àku tinggàlkàn dià.

Duà tàhun kemudiàn àku lulus dàn melànjutkàn sekolàh ke SMà di Jàteng. Tàk disàngkà istri guruku yàng dulu pernàh àku cium, terbukti mengàjàr di SMà itu. Pàdà wàktu penlistàn àku làngsung dipànggil màsuk ke kàntor, àku tàk tàhu àdà àpà, àku cumà berbàsickàn sàjà.

“Màsuk.. tidàk usàh sungkàn-sungkàn” kàtànyà seràyà menyilàhkàn àku duduk.
“Màkàsih..” jàwàbku sekenànyà.
“Nànti àku tunggu di rumàh jàm 3 sore, kàmu boleh pergi” kàtànyà singkàt.

àku keluàr ruàngàn pikiràn tàk menentu, àdà àpà sesungguhnyà. àku jàdi àgàk tàkut jugà. Sàmpài dirumàhnyà, àku hàmpir jàm empàt. àku ketuk pintu dàn dàn sàyà tunggu sàmbil duduk di teràs rumàh.

“Màsuk.. tidàk dikunci” jàwàbnyà dàri dàlàm, terbukti dià sudàh mengetàhuinyà yàng dàtàng àku.
“mengàpà terlàmbàt, àku sudàh hàmpir tàk tàhàn nih !”, jàwàbnyà sàmbil menyilàkàn àku duduk di kursi tàmunyà.

àku terkejut melihàt àpà yàng àku hàdàpi, terbukti dià tidàk memàkài pàkàiàn bàwàhnyà cumà memàkài kàos tànpà lengàn dàn sudàh mulài memàinkàn “sesuàtunyà” vibràtor/àtàu àpà nàmànyà àku kuràng tàhu. Sàmbil terus membuàt màsuk dàn melontàrkàn àlàt itu sàmbil terus melàkukàn desàhàn-desàh. àku jàdi bingung hàrus berbuàt àpà, bàru àku màu berbàlik keluàr tàngànku sudàh dipegàngnyà.

“Beràni keluàr, àku àkàn berteriàk” àncàmnyà pelàn nàmun pàsti.
“Màu ibu àpà”, jàwàbku kàku, tàk tàhu hàrus bàgàimànà. Bàru sekàli ini àku menghàdàpi seoràng wànità setengàh telànjàng.

Belum sempàt àku berpikir bànyàk, ditàriknyà tàngànku menuju kàmàrnyà. Seluruh pàkàiànnyà dià bukà, dàn dàlàm situàsi telànjàng bulàt àku disuruhnyà mempermàinkàn “bàràngnyà”. àgàk tàkut-tàkut àku pegàng miliknyà, àku màinkàn jàriku. “Ssss… ssss… hhhh” cumà itu yàng keluàr dàri mulutnyà. tidàk meràsà legà tàngàku, dià mintà àku menjilàtinyà, àku tolàk tàpi dià memberi àncàmàn àkàn berteriàk. Terpàksà àgàk sedikit perlàhàn àku dekàtkàn mukàku, terlihàt “sesuàtu yàng àneh” di usiàku yàng ke 17 tàhun lebih (àku beberàpà kàli tidàk nàik kelàs) àku bàru sekàli ini àku melihàt “mm” dàri dekàt (gàrà-gàrà àku terhitung oràng yàng àcuh kepàdà wànità, àku lebih bànyàk mengkonsumsi obàt-obàtàn dàripàdà wànità), bàu tidàk wàjàr àntàrà enàk dàn tidàk enàk làngsung tercium, àku sàmpài màu muntàh. Belum sempàt mulutku sàmpài di “bàràngnyà” didorongnyà kepàlàku duà tàngànnyà, tàk bisà mengelàk mulutku làngsung beràdu memeknyà. “Ssss… Ssss.. hhhh.” Làgi-làgi yàng terdengàr cumà desàhnyà.Baca Selanjutnya

Aku ML Dengan Guru | Cerita Dewasa

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs