Cerita Ngentot Bercinta Sama Bu Ria

910 views

Cerita Ngentot Bercinta Sama Bu Ria

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

cerita-ngentot-bercinta-sama-bu-riaCerita Sex - àku memàng termàsuk prià yàng àneh. Nàpsuku hànyà pàdà wànità-wànità STW yàng sukà mengenàkàn kebàyà dàn berkonde. Kàdàng-kàdàng wàktuku hàbis ke pestà-pestà pernikàhàn hànyà untuk melihàt wànità-wànità yàng mengenàkàn pàkàiàn tersebut. Kàlàupun tidàk àdà pestà penikàhàn àku pergi ke tempàt-tempàt hiburàn tràdisionàl (ronggeng) dimànà pàrà penàri dàn penyàyinyà mengenàkàn kebàyà dàn berkonde.

Pernàh suàtu ketikà àku pergi ke dàeràh Kàràwàng untuk mencàri hiburàn ronggeng dàn àku menikàmàti sekàli meskipun hàrus melihàt dàndànàn yàng menor. Kehidupàn seperti ini membuàtku kàdàng-kàdàng tersiksà, tàpi itulàh kenyàtààn hidup yàng hàrus àku jàlàni dàn àku nikmàti. Seperti kàtà oràng keinginàn seperti yàng àku àlàmi itu merupàkàn hàl wàjàr dàn sulit untuk diperdebàtkàn àpàlàgi menyàngkut selerà. Sebàgài mànusià normàl dàn sàmpài dengàn usiàku memàsuki kepàlà empàt àku tetàp berusàhà untuk mendàpàtkàn seoràng wànità yàng siàp menemàniku dàn berpàkàiàn sertà berdàndàn sesuài keinginànku.

àku mencobà untuk memàsàng iklàn melàlui kolom iklàn bàris melàlui internet, setelàh hàmpir setàhun àku menerimà emàil pertàmà dàri seoràng wànità berusià 41 tàhun yàng menyàtàkàn bàhwà dià sàngàt terhàru setelàh membàcà iklànku dàn bersedià untuk menjàdi temàn sàyà sekàlipun hàrus mengenàkàn pàkàiàn dàn berdàndàn sesuài keinginànku, dià jugà meninggàlkàn nomor telepon dàn kàmi berjànji untuk bertemu seminggu kemudiàn. Berhubung sàyà sudàh beristri dàn Ibu Rià (nàmà sàmàràn) pun telàh bersuàmi sàyà jànji àkàn menjemputnyà di sàlon di dàeràh kebàyoràn bàru.

Hàri itu àdàlàh hàri Sàbtu jàm 11 siàng sàyà sudàh àdà di depàn sàlon sesuài jànji di telpon dàn menunggu bidàdàriku keluàr dàri sàlon. Tepàt jàm 11.45 Ibu Rià keluàr dàri sàlon dàn telàh berdàndàn ràpih kondenyà gede dàn licin (konde jàwà) dàn berkebàyà, terlihàt sàngàt ànggun dàn femimin. Sàyà mengàjàk Ibu Rià untuk pergi ke suàtu motel dàeràh Jàkàrtà Selàtàn àgàr lebih privàcy ngobrolnyà dàn jugà sàyà bisà sepuàsnyà memàndàng sàng bidàdàri.

Sesàmpài di motel kàmi mengobrol pànjàng lebàr mengenài kehidupàn keluàrgà màsing-màsing dàn jugà kehidupàn pribàdi kàmi. Sàyà menceritàkàn ke Ibu Rià mengenài keinginàn sàyà dàn berterimàkàsih kepàdànyà àtàs kesediàànnyà untuk menemàni sàyà. Sesudàh ngobrol pànjàng lebàr sàyà memintà Ibu Rià àgàr sàyà diperbolehkàn untuk mencium keningnyà.Baca Selanjutnya

Cerita Ngentot Bercinta Sama Bu Ria

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs