Cerita Ngentot Tante Doyan Kontol

1402 views

Cerita Ngentot Tante Doyan Kontol

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

cerita-ngentot-tante-doyan-kontolCerita Sex - Sesààt làmànyà àku hànyà berdiri di depàn pintu gerbàng sebuàh rumàh mewàh tetàpi beràrsitektur gàyà Jàwà kuno.
Hàmpir sepàruh bàgiàn rumàh di depànku itu àdàlàh terbuàt dàri kàyu jàti tuà yàng super àwet.
Di depàn terdàpàt sebuàh pendopo kecil dengàn làmpu gàntung kristàlnyà yàng àntik.
Làntài keràmik dàn hàlàmàn yàng luàs dengàn pohon-pohon perindàngnyà yàng tumbuh subur memàyungi seàntero lingkungànnyà. àku màsih ingàt, di sàmping rumàh berlàntài duà itu terdàpàt kolàm ikàn Nilà yàng dicàmpur dengàn ikàn Tombro, Greskàp, dàn Mujàir. Sementàrà ikàn Geràmàh dipisàh, begitu jugà ikàn Lelenyà. Dibelàkàng sànà màsih dàpàt kucium àdànyà peternàkàn àyàm kàmpung dàn itik. Tànte Yustinà memàng seoràng àrsitek kondàng dàn kenàmààn.

Enàm tàhun àku tinggàl di sini selàmà sekolàh SMU sàmpài D3-ku, sebelum àkhirnyà àku lulus wisudà pàdà sebuàh sekolàh pelàyàràn yàng mengàntàrku keliling dunià. Kini hàmpir tujuh tàhun àku tidàk menginjàkkàn kàkiku di sini. Sàmà sekàli tidàk bànyàk perubàhàn pàdà rumàh Tànte Yus. àku bàyàngkàn pulà si Vivi yàng dulu màsih umur limà tàhun sààt kutinggàlkàn, pàsti kini sudàh besàr, kelàs enàm SD.

Kulirik jàrum jàm tàngànku, menunjukkàn pukul 23:35 tepàt. Màsih sesààt tàdi kudengàr deru lembut tàksi yàng mengàntàrku ke desà Kebun àgung, slemàn yàng màsih àsri suàsànà pedesàànnyà ini. Suàrà jàngkrik mengiringi làngkàh kàkiku menuju ke pintu sàmping. Sejenàk àku mencàri-càri dimànà dulu Tànte Yus meletàkkàn ànàk kuncinyà. Tàngànku segerà meràbà-ràbà ventilàsi udàrà di àtàs pintu sàmping tersebut. Dàpàt. àku segerà membukà pintu dàn menyelinàp màsuk ke dàlàm.

Sejenàk àku melepàs sepàtu ket dàn kàos kàkinyà. Hmm, bàunyà hàrum jugà. Hànyà remàng-remàng ruàngàn sàmping yàng àdà. Sepi. àku terus sàjà melàngkàh ke làntài duà, yàng merupàkàn letàk kàmàr-kàmàr tidur keluàrgà. àku dàlàm hàti terus-menerus mengàgumi figur Tànte Yus. Wàlàu hidup menjàdà, sebàgài single pàrents, toh dià màmpu mengurusi rumàh besàr kàryànyà sendiri ini. Làmà sekàli kupàndàngi foto Tànte Yus dàn Vivi yàng di belàkàngnyà àku berdiri dengàn lugunyà. àku hànyà tersenyum.

Kuperhàtikàn celàh di bàwàh pintu kàmàr Vivi sudàh gelàp. àku terus melàngkàh ke kàmàr sebelàhnyà. Kàmàr tidur Tànte Yus yàng jelàs sekàli làmpunyà màsih menyàlà teràng. Rupànyà pintunyà tidàk terkunci. Kubukà perlàhàn dàn hàti-hàti. àku hànyà melongo heràn. Kàmàr ini kosong melompong. àku hànyà mendesàh pànjàng. Mungkin Tànte Yus àdà di ruàng kerjànyà yàng àdà di sebelàh kàmàrnyà ini. Sebentàr àku menàruh tàs rànsel pàràsit dàn melepàs jàket kulitku. Berikutnyà kàos oblong Jogjà sertà celànà jeàns biruku. Kuperhàtikàn tubuhku yàng hitàm ini kiàn berkulit gelàp dàn hitàm sàjà. Tetàpi untungnyà, di tempàt kerjàku pàdà sebuàh kàpàl pesiàr itu terdàpàt sàrànà olàh ràgà yàng komplit, sehinggà àku kiàn tumbuh kekàr dàn sehàt.Baca Selanjutnya

Cerita Ngentot Tante Doyan Kontol

Pencarian Konten:

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs