Kost Ngentot Memek

941 views

Kost Ngentot Memek

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

kost-ngentot-memekCerita Sex - Sebut sàjà nàmàku Dàny, àku sendiri tinggàl di Bàndung, dàn sedàng kuliàh di sàlàh sàtu universitàs swàstà di Bàndung. Untuk sekedàr informàsi sààt ini usiàku sudàh 25 tàhun, tinggi bàdàn 170/60. àq àdàlàh oràng yàng sàngàt sukà dengàn sex, hàyàlànku tentàng sex sàngàt luàr biàsà. Dàn àq lebih senàng dengàn wànità yàng lebih tuà dàriku.

Kejàdiànnyà bermulà ketikà àq bertemu dengàn kàkàk kelàsku yàng bedà jurusàn nàmànyà ninà, oràng jàwà, oràngnyà mànis. àwàlnyà kàmi hànyà cerità tentàng màsàlàh kuliàh, entàh siàpà yàng memulài àkhirnyà kàmi cerità tentàng sex. Ninà cerità pànjàng lebàr dengàn pengàlàmànnyà tentàng sex, sàmpài àq teràngsàng dibuàtnyà, mungkin kàrenà ninà sudàh berpengàlàmàn dià tàu bàhwà sàyà sudàh teràngsàng. Kàmu pengen nyobà gà? kàtànyà, Emàng kàmu màu kàtàku. Kàmi memutuskàn untuk pergi ke kosànku, sesàmpàinyà di kosàn ninà sudàh tidàk sàbàr làgi dià menyuruh sàyà untuk mengunci pintu, belum jugà àq selesài menutup pintu ninà làngsung melumàt bibirku, dàn àq bàlàs dengàn lembut. Setelàh beberàpà menit dià menghentikàn lumàtànyà dàn dià memintàku untuk tiduràn. Kembàli àq melumàt bibirnyà, sàmbil tàngànku berusàhà membukà kàos yàng dipàkàinyà, àq sàngàt bernàfsu ketikà melihàn pàyudàràhnyà, tànpà susà àq làngsung membukà kàitàn BHnyà dàn terpàngpàng jelàslàh di hàdàpànku pàyudàràhnyà (ukurànyà kirà2 34C). àq làngsung mencium dàn menghisàpnyà secàrà bergàntiàn, tubuhnyà semàkin tidàk kàruàn.

Ninà làngsung mendorongku dàn dià duduk, dià berusàhà untuk membukà pàkàiànku dàn àkhirnyà àq sudàh telànjàng bulàt. Dià semàkin bernàfsu diràihnyà burungku untuk sementàrà di kocoknyà dàn làngsung dimàsukkàn kedàlàm mulutnyà, hàmpir sàjà spermàku keluàr, kàrenà àq tidàk ingin spermàku keluàr, àq tàrik kepàlànyà keàtàs. àq kembàli duduk dàn melucuti celànà jins yàng dià kenàkàn, di sààt sàyà berusàhà menàrik celànà dàlàmnyà dià berusàhà menolàk dàn berkàtà Kàmu màu bertànggung jàwàb sày?, àq terdiàm sejenàk memikirkàn pertànyàànyà, kàrenà nàfsuku sudàh di ubun-ubun àkhinyà àq jàwàb yà àq màu bertànggung jàwàb jikà nànti kàmu hàmil. Ninà làngsung mencium kening sàyà dàn keduà màtà sàyà, làlu dià berkàtà Terseràh màu kàmu àpàkàn sàyà sày seràsà àngin segàr àq làngsung membukà celànà dàlàmnyà, àq terdiàm sejenàk memperhàtikàn memeknyà (sekedàr informàsi memeknyà tembem dàn ditumbuhi bulu-bulu yàng màsih hàlus). Tànpà pikir pànjàng àq làngsung mencium dàn menjilàtnyà, dàn tàngàn sàyà àsik meremàs keduà pàyudàràhnyà.
Mungkin kàrenà dià sudàh klimàks, dià làngsung menindih sàyà dàn mengàràhkàn memeknyà ke burungku. àq meràsà kesàkitàn disààt kepàlà burungku mulài màsuk ke memeknyà, mungkin kàrenà àq màsih perjàkà dàn dià màsih peràwàn. Ninà berusàhà keràs untuk memàsukkàn burungku ke memeknyà, sekitàr 5 menit burungku sudàh màsuk semuà kedàlàm memeknyà, àq suruh dià untuk mendiàmkàn burungku didàlàm memeknyà àgàr àq dàpàt meràsàkàn kedutàn memeknyà. Làlu àq menindihnyà dàn menggesek-gesekkàn burungku di memeknyà làlu ià menàhàn pinggulku sehinggà menghentikàn genjotànku.
Làlu ià berkàtà, "Màsukin àjà sày...." kàtànyà sàmbil menunjuk memeknyà.
Màkà segerà sàjà àku mengàmbil posisi siàp tembàk. Làlu pelàn-pelàn Ninà mengàràhkàn kontolku ke memeknyà. àku dàpàt meràsàkàn betàpà sempit dàn hàngàtnyà vàginà Ninà.
"Pelàn pelàn yà sày.... sàkit.." "Soàlnyà punyà kàmu gede.."
Làlu àq bisikkàn di telingànyàiyà sày jàngàn kwàtir

àq melàkukàn geràkàn nàik turun dengàn sàngàt pelàn, àgàr dià tidàk meràsà kesàkitàn dàn àku kembàli bertànyà.. "Gimànà sekàràng udàh Enàk ?" Làlu ià menjàwàb, "Iyà Ee..nàk bàngàt sày.." kàrenà dià sudàh mulài keenàkàn màkà àq mempercepàt geràkàn nàik turunyà. àku genjot terus sàmpài kirà kirà limà belàs menit sààt màu keluàr tibà tibà ià berbisik"Keluàrin di dàlàm àjà yà sày..." mendengàr perkàtàànyà àq semàkin bernàfsu, dàn àkhirnyà croot, croot, croot. Kàmi sàling berpelukàn dàn àkhirnyà tertidur.Baca Selanjutnya

Kost Ngentot Memek

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs