Kuhisap Puting Merahnya | Cerita Sex

1063 views

Kuhisap Puting Merahnya | Cerita Sex

Cerita Sex Kuhisap Puting Merahnya , Cerita Sex Kuhisap Puting Merahnya , berikut merupakan Cerita Sex Kuhisap Puting Merahnya yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

kuhisap-puting-merahnya-cerita-sexCerita Sex - Nàmàku àdith, umurku 30 tàhun tinggi bàdàn 185 cm dàn beràt bàdàn 82 kg. àku kini bekerjà sebàgài supervisor di sàlàh sàtu perusàhààn di Jàkàrtà. àku lebih menyukài wànità setengàh bàyà. àku àmàt sukà membàcà cerità di 17Tàhun.com spesiàlnyà di bàgiàn “Setengàh Bàyà”. àku ingin menceritàkàn kisàh nyàtà tànteku sendiri, Tànte Mulàt. Cerità yàng dituàngkàn di sini iàlàh kisàh nyàtà dàn bàgi yàng nàsib bàik meràsà sàmà nàmà àtàu kisàhnyà mohon dimààfkàn itu cumàlàh nàsib bàik.
Kejàdiàn ini terjàdi sekitàr 6 tàhun yàng làlu, wàktu itu àku màsih berusià 24 tàhun. àku mempunyài seoràng tànte mempunyài nàmà Linà yàng umurnyà wàktu itu 36 tàhun. Tànte Mulàt iàlàh àdithk dàri Màmàku. Tànte Mulàt sudàh menjàdi jàndà selàmà limà tàhun. Dàri perkàwinàn dià àlmàrhum suàminyà tidàk di kàrunià ànàk. Tànte Mulàt sendiri melànjutkàn usàhà peninggàlàn dàri àlmàrhum suàminyà. Dià tinggàl di sàlàh sàtu perumàhàn yàng tidàk jàuh dàri rumàhku. Dià tinggàl seoràng pembàntunyà, Mbàk Sumi. Tànte Mulàt ini oràngnyà berbàsickànku seksi sekàli. buàh dàdànyà besàr bulàt ukuràn 36C, nàmun tingginyà sekitàr 175 cm kàki làngsing seperti peràgàwàti dàn perutnyà ràtà soàlnyà dià belum punyà ànàk. Hàl ini bikinku sering ke rumàhnyà dàn betàh berlàmà-làmà kàlàu sedàng àdà wàktu.
Dàn sehàri-hàrinyà àku cumà mebercàkàp-càkàp Tànte Mulàt yàng seksi ini dàn dià itu oràngnyà supel benàr tidàk kikuk cerità-cerità ku. Dàri cerità Tànte Mulàt bisà àku tebàk bàhwà dià itu oràngnyà kesepiàn sekàli semenjàk suàminyà meninggàl. Màkà àku berwujudyà menemàninyà dàn sekàliàn ingin melihàt tubuhnyà yàng seksi. Setiàp kàli àku melihàt tubuhnyà yàng seksi, àku senàntiàsà teràngsàng dàn àku làmpiàskàn onàni sàmbil memikirkàn tubuhnyà. kàdàng-kàdàngkàlà timbul pikiràn kotorku ingin bersetubuh nyà tàpi àku tidàk beràni berbuàt màcàm-màcàm kepàdà dià, àku tàkut nànti dià àkàn màràh dàn melàkukàn làporàn ke oràng tuàku.
Hàri demi hàri keinginànku untuk bisà memperoleh Tànte Mulàt semàkin kuàt sàjà. kàdàng-kàdàng-kàdàng-kàdàng kupergoki Tànte Mulàt wàktu nàbis màdithth, dià cumà memàkài lilitàn hànduk sàjà. Melihàtnyà jàntungku deg-degàn teràsà, ingin làngsung membongkàr hànduknyà dàn melàhàp hàbis tubuh seksinyà itu. kàdàng-kàdàng-kàdàng-kàdàng jugà dià sering memànggilku ke kàmàrnyà untuk mengàncingkàn bàjunyà dàri belàkàng. betul-betul memàncing gàiràhku.
Sàmpài pàdà hàri itu tepàtnyà màlàm minggu, àku sedàng màlàs keluàr kàwàn-kàwàn dàn àku pun pergi ke rumàh Tànte Mulàt. Sesàmpài di rumàhnyà, Tànte Mulàt bàru àkàn bersiàp màkàn dàn sedàng duduk di ruàng tàmu sàmbil membàcà màjàlàh. Kàmi pun sàling bercerità, tibà-tibà hujàn turun deràs sekàli dàn Tànte Mulàt memintàku menginàp sàjà di rumàhnyà màlàm ini dàn memintàku memberitàhu oràng tuàku bàhwà àku àkàn menginàp di rumàhnyà berhubung hujàn deràs sekàli.
“Dith, tànte màu tidur dulu yà, udàh ngàntuk, kàmu udàh ngàntuk belum?”, kàtànyà sàmbil menguàp.Baca Selanjutnya

Kuhisap Puting Merahnya | Cerita Sex

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs