Les Bercinta | Cerita Dewasa

938 views

Les Bercinta | Cerita Dewasa

Cerita Dewasa Les Bercinta, Cerita Dewasa Les Bercinta, berikut merupakan cerita Sex Les Bercinta yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

les-bercinta-cerita-dewasaCerita Dewasa - Nàmàku Novà, l màhàsiswà di sebuàh perguruàn tinggi swàstà di Màlàng. Kisàh ini kuàlàmi sààt àku bertemu dengàn seoràng gàdis yàng bernàmà Gità. Gità àdàlàh seoràng gàdis pelàjàr sebuàh SMU di kotà Màlàng. Perkenàlàn kàmi beràwàl disààt àku mengàntàr àdikku di pestà ulàng tàhun temànnyà. Wàjàh yàng càntik pikirku sààt àku mulài bertàtàpàn màtà dengàn dià. Entàh bàgàimànà, lànjutnyà hinggà seminggu setelàh perkenàlàn kàmi peristiwà ‘nikmàt’ ini terjàdi.

Sààt itu cuàcà kotà Màlàng sedàng mendung, sekitàr pukul 16.40 àku menerimà telepon dàri Gità, bàhwà dià àkàn dàtàng ke rumàh kontràkànku untuk belàjàr Fisikà bersàmà. Kirà-kirà pukul 18.00 bel pintu rumàhku mengàlun, segerà kubukà pintunyà dàn betàpà àku sàngàt terpesonà melihàt pemàndàngàn indàh yàng kini àdà di hàdàpànku.
“Gità.., e.. e.. si.. silàkàn màsuk..!” kàtàku dengàn àgàk terpàtàh-pàtàh.
“E.., Rinà àdà Màs..?” tànyànyà sàmbil pàndàngànnyà melihàt ke dàlàm rumàh.

Sààt itu memàng Rinà àdikku sedàng pergi ke rumàh tànte yàng tidàk jàuh dàri jàlur rumàh kontràkànku. Tidàk làmà kemudiàn kàmi duduk di sofà ruàng tàmu sàmbil mengerjàkàn tugàs Fisikà yàng diberikàn gurunyà siàng tàdi.
“àdà PR àpà..?” tànyàku.
“Ini lho Màs.. diberi tugàs untuk ngerjàkàn bàb tentàng Thermodinàmikà. Pàdàhàl àku pàling sebel deh kàlo belàjàr fisikà,” ungkàpnyà dengàn nàdà àgàk sewot.
“Yà udàh.. nggàk pà-pà, entàr kàlo Màs bisà Màs bàntuin yà..?”

Segerà àku mengàmbil posisi duduk melàntài di àntàrà mejà dàn sofà. Gità pun segerà mengeluàrkàn buku yàng sejàk tàdi bernàung di dàlàm tàs wàrnà hijàu mudà yàng dibàwànyà. àkhirnyà àku pun ikut bermàin dàlàm soàl-soàl yàng dià kerjàkàn. Sesekàli sààt àku menjelàskàn tentàng jàwàbàn itu, pàndàngànnyà kuràsàkàn kosong menuju wàjàhku. Dàn terkàdàng tànpà sengàjà, siku tàngànku menyentuh duà buàh tonjolàn yàng àdà di bàgiàn dàdànyà.

“Sebentàr.., Màs buàtin minum dulu yà..?” kàtàku sàmbil berànjàk dàri sàmpingnyà.
Tidàk beràpà làmà kemudiàn àku kembàli sàmbil membàwà duà buàh gelàs minumàn.
“Rinà.. kok belum dàtàng jugà sich Màs..?” ungkàpnyà mànjà.
“Tunggu àjà.. entàr làgi dià pulàng.” jàwàbku.
“Oh yà.., gimànà PR-nyà, udàh beres àtàu.. màsih àdà làgi yàng hàrus dikerjàkàn..?” kàtàku sàmbil kembàli àku duduk di posisi semulà.
“Kàyàknyà.. udàh.” jàwàbnyà sàmbil membukà lembàràn buku tugàsnyà.

Wàktu terus berjàlàn.. dàn kulihàt sààt itu sudàh pukul 19.25 WIB. Sààt itulàh àku mulài meràsàkàn àdà getàr-getàr nàfsu yàng kiàn menggelorà di dàlàm benàkku. Sààt itulàh àku mulài beràni mengungkàpkàn kàtà-kàtà ràyuàn yàng membuàtnyà tersipu. Entàh beràwàl dàri mànà hàl ini terjàdi. Kupegàng lengàn tàngànnyà.., dià mulài memàndàngku dengàn penuh ràsà màlu. Nàmun tidàk kuhentikàn àksiku disini, màlàhàn àku semàkin beràni untuk membenàmkàn bibirku ke bibirnyà yàng mungil dàn meràh bàsàh itu.Baca Selanjutnya

Les Bercinta | Cerita Dewasa

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs