Les Extrasex | Cerita Bokep

765 views

Les Extrasex | Cerita Bokep

Cerita Bokep Les Extrasex, Cerita Dewasa Les Extrasex, berikut merupakan cerita Sex Les Extrasex yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

les-extrasex-cerita-bokepCerita Bokep - Sejàlàn wàktu, kini àku bisà kuliàh di universitàs keinginànku. Nàmàku Jàck, sekàràng àku tinggàl di Yogyàkàrtà fàsilitàs yàng àmàt bàik sekàli. Kupikir àku cukup bernàsib bàik bisà bekerjà sàmbil kuliàh sehinggà àku mempunyài penghàsilàn tinggi.

Beràwàl dàri reuni SMà-ku di Jàkàrtà. sesudàh itu àku bertemu guru bhs inggrisku, kàmi bercàkàp-càkàp àkràbnyà. terbukti ibu Shintà màsih fresh bugàr dàn àmàt menggàiràhkàn.
Penàmpilànnyà àmàt luàr biàsà, memàkài rok mini yàng ketàt, kàos top tànk sehinggà lekuk tubuhnyà nàmpàk begitu jelàs. Jelàs sàjà dià màsih mudà sebàb mànàkàlà àku SMà dulu dià iàlàh guru termudà yàng mengàjàr di sekolàh kàmi. Sekolàhku itu cumà terdiri dàri duà kelàs, Màyoritàs siswànyà iàlàh wànità. Cukup làmà àku bercàkàp-càkàp ibu Shintà, kàmi rupànyà tidàk sàdàr wàktu berjàlàn cepàt sehinggà pàrà undàngàn hàrus pulàng. Làlu kàmi pun berjàlàn munuju ke pintu gerbàng sàmbil menyusuri ruàng kelàs tempàtku belàjàr wàktu SMà dulu.

Tibà-tibà ibu Shintà teringàt bàhwà tàsnyà tertinggàl di dàlàm kelàs sehingà kàmi terpàksà kembàli ke kelàs. Wàktu itu kirà-kirà hàmpir jàm duà belàs màlàm, tinggàl kàmi berduà. Làmpu-làmpu di tengàh làpàngàn sàjà yàng tersisà. Sesàmpàinyà di kelàs, ibu Shintà pun mengàmbil tàsnyà kemudiàn àku teringàt àkàn màsà làlu bàgàimànà teràsà di kelàs jugà kàwàn-kàwàn. Làmunànku buyàr ketikà ibu Shintà memànggilku.

“mengàpà Jàck”
“àh.. tidàk àpà-àpà”, jàwàbku. (sesungguhnyà suàsànà hening dàn àmàt merinding itu bikin hàsràtku bergoyàhàn àpàlàgi àdà ibu Shintà di sàmpingku, bikin jàntungku senàntiàsà melàkukàn debàràn).
“àyo Jàck kità pulàng, nànti ibu kehàbisàn àngkutàn”, kàtà ibu Shintà.
“Sebàiknyà ibu sàyà àntàr sàjà mobil sàyà”, jàwàbku ràgu-ràgu.
“Terimà kàsih Jàck”.Baca Selanjutnya

Les Extrasex | Cerita Bokep

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs