Ngentot Terlarang Dengan Adikku

927 views

Ngentot Terlarang Dengan Adikku

Cerita Sex Bercinta, Cerita Dewasa Bercinta, berikut merupakan cerita Sex Bercinta yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

ngentot-terlarang-dengan-adikkuCerita Sex - Nàmàku àni, màhàsiswi tingkàt tigà di sebuàh perguruàn tinggi negeri di Bàndung. àku dàn sàudàràku empàt bersàudàrà, àku ànàk nomor tigà. Kàkàkku yàng pàling besàr, Mbàk Ine sudàh menikàh dàn tinggàl bersàmà suàminyà di Jàkàrtà. Kàkàkku nomor duà, Màs Doni bekerjà di Bàtàm, dàn àdikku Toni yàng pàling bungsu màsih kelàs sàtu SMU negeri di Bàndung.

Pertàmà kàli àku melàkukàn hubungàn seks dengàn kàkàkku nomor duà sààt àku màsih kelàs duà SMU. Sààt itu kàkàkku sedàng cuti dàn pulàng ke Bàndung, àku sàngàt senàng sekàli. Kàmi bertigà pergi ke Cipànàs dàn kàmi menyewà sebuàh pondokàn di sànà. Màlàm hàrinyà sààt àku sedàng tertidur lelàp di kàmàrku, àku meràsà àdà sesuàtu di kemàluànku. Mulà-mulà ràsànyà enàk sekàli seperti àdà yàng membelài dàn menghisàpnyà, tetàpi tibà-tibà ràsànyà sàngàt sàkit seperti àdà yàng menekàn dàn berusàhà màsuk, dàn kuràsàkàn jugà seperti àdà yàng sedàng menindihku.

Sààt àku membukà màtàku, àku melihàt kàkàkku sedàng menindihku dàn berusàhà memàsukkàn bàtàng kemàluànnyà, àku mencobà berontàk tàpi tenàgàku kàlàh kuàt.
"Màs Doni jàngàn, àduh sàkit Màs.., sàkit..!"
"àh diem àjà dàn jàngàn cobà teriàk..!" kàtà kàkàkku.
Màlàm itu kegàdisànku diàmbil oleh kàkàkku sendiri. Tidàk àdà ràsà nikmàt seperti yàng kubàcà di buku, melàinkàn ràsànyà sàkit sekàli. àku hànyà bisà pàsràh dàn menàhàn sàkit di bàgiàn liàng kewànitàànku sààt kàkàkku bergeràk di àtàs tubuhku. Geràkànnyà kàsàr seperti ingin mencàbik-càbik tubuhku. àku hànyà bisà menàngis tersedu-sedu. Sààt kulihàt tubuh kàkàkku mengejàng dàn kuràsàkàn àdà sesuàtu yàng hàngàt menyemprot ke dàlàm liàng senggàmàku, semàkin hàncurlàh peràsààn hàtiku.

Pàgi hàrinyà àku hànyà terdiàm di kàmàr, kàrenà tubuhku ràsànyà lemàs dàn sàkit. Sààt kàkàkku mengàjàkku pergi, àku hànyà memàlingkàn wàjàhku dàn menàngis. Sore hàrinyà kàkàkku màsuk ke kàmàrku, dià mintà mààf àtàs kejàdiàn semàlàm dàn berusàhà untuk memperbàikinyà, tàpi àku hànyà diàm sàjà. Màlàm hàrinyà kàkàkku dàtàng làgi ke kàmàrku. àku sàngàt ketàkutàn, tàpi dià hànyà tersenyum dàn mencobà mencium bibirku, àku kembàli berontàk. àku memàki-màki kàkàkku, tàpi dià tidàk peduli dàn kembàli mencium bibirku sàmbil meremàs pàyudàràku, làmà-làmà àku menjàdi teràngsàng kàrenànyà. Dàn màlàm itu kembàli àku dàn kàkàkku melàkukànnyà, tàpi làin dàri màlàm yàng kemàrin, màlàm ini àku meràsàkàn kenikmàtàn yàng luàr biàsà dàn kàmi melàkukànnyà duà sàmpài kàli.Baca Selanjutnya

Ngentot Terlarang Dengan Adikku

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs