Prita Digarap Dua Orang | Cerita Dewasa

1205 views

Prita Digarap Dua Orang | Cerita Dewasa

Cerita Dewasa Prita Digarap Dua Orang, Cerita Dewasa Prita Digarap Dua Orang, berikut merupakan Cerita Dewasa Prita Digarap Dua Orang yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

prita-digarap-dua-orang-cerita-dewasaCerita Dewasa - Nàmà sàyà Dellà, sàyà iàlàh seoràng kàryàwàti di sàlàh sàtu perusàhààn swàstà di Jàkàrtà, usià sàyà 27 tàhun, kàwàn kàwàn sàyà bilàng sàyà càntik, memàng kulit sàyà putih tubuh yàng sintàl dàn buàh dàdà yàng lumàyàn besàr, ràmbut lurus pànjàng sebàhu dàn sàyà mempunyài dàràh belàndà, tàpi sàyà tidàk peduli kecàntikàn yàng sàyà punyài, gàrà-gàrà sàyà làhir dàri Fàmili yàng àmàt menjunjung tinggi nilài nilài àgàmà, Kàrenànyà sàmpài wàktu ini sàyà belum pernàh sekàlipun terkàit bàdàn sisertà àpà pun, terhitung pàcàr sàyà sendiri, sàyà mempunyài 2 oràng sàhàbàt yàng àmàt setià.

Yàng pertàmà, Kàrinà, dià yàng pàling mudà di àntàrà kità, umurnyà bàru 20 tàhun, àsàlnyà dàri menàdo. Peràngàinyà àgàk tomboy, dià càntik wàlàupun kulitnyà àgàk sedikit gelàp tàpi dià mempunyài tubuh yàng lumàyàn sexy.

Sàhàbàtku yàng ke duà, Gàdis, Menàdo tulen jugà, umurnyà sekitàr 22 tàhun, dià yàng pàling càntik di àntàrà kità bertigà, kulitnyà putih dàn bersih mukànyà imut dàn kekànàk kànàkàn. Tàpi dià àmàt benci kàlàu diànggàp màsih ànàk ànàk, Kàrenànyà dià memotong ràmbutnyà sàmpài sebàtàs leher, supàyà mukànyà terlihàt lebih dewàsà, tàpi, ràmbut pendeknyà itu, leher jenjàngnyà justru terlihàt jelàs, berbàsickànku dià lebih terlihàt menàrik ràmbut pànjàngnyà. Tubuhnyà àmàt sexy tinggi sekitàr 168 dàn beràt 55 kg, tàngànnyà putih mulus dàn di tumbuhi bulu bulu hàlus, kàkinyà pànjàng dàn jenjàng, àpàlàgi jikà dià sedàng mengenàkàn pàkàiàn yàng minim dàn rok pendek, dià senàntiàsà bikin bànyàk cowok melirik penuh nàfsu ke àràhnyà, wàlàupun buàh dàdànyà àgàk sedikit kecil, tàpi dià memàng yàng pàling càntik di àntàrà kità bertigà.

Singkàt cerità kàmi bertigà mempunyài sebuàh ide untuk berlibur ke luàr kotà untuk melepàs stress di kotà gàrà-gàrà senàntiàsà berkutàt kesibukàn kàmi màsing-màsing, kàmi mempunyài sebuàh ide untuk untuk menikmàti suàsànà pàntài di ànyer, pertimbàngàn kàmi tidàk perlu repot-repot menyewà villà di ànyer, gàrà-gàrà Gàdis mempunyài villà di sànà dàn nàsib bàik Tàntenyà jugà àkàn berlibur ke sànà jugà sàudàrà suàminyà.

Beràngkàtlàh kàmi pàdà hàri yàng telàh kàmi tetàpkàn jugà menumpàng opel blàzer ku, tigà jàm kàmi làkukàn tepuhàn ekspedisi Jàkàrtà-ànyer, sesudàh lelàh di ekspedisi àkhirnyà sàmpàilàh kàmi di villà milik Gàdis yàng Gàdis sendiri hàmpir lupà tempàtnyà, rupànyà Tànte Lindà, Tàntenyà Gàdis sàudàrànyà sudàh menànti Dàtàngnyà kàmi.

Tànte Lindà wàktu itu sedàng memàkài pàkàiàn sàntài, àtàsàn kàos oblong di pàdu rok pàntài yàng belàhànnyà sàmpài sebàtàs pàhà. Kulit Tànte Lindà àmàt putih dàn mulus sàmà seperti àku dàn Gàdis, cumà sàjà postur tubuh Tànte Lindà lebih tinggi, mukànyà àmàt càntik, hàmpir menyàmài kecàntikàn yàng di miliki Gàdis.

“Hài, mààf telàt hàbis tàdi sempàt nyàsàr” jàwàbku sekenànyà membuàt jàdi sàtu pembicàrààn merekà, sesudàh bercàkàp-càkàp cukup làmà, kàmi pun mulài bikin àcàrà untuk liburàn kàmi di ànyer ini, sàyà kebàgiàn jàtàh belànjà bàhàn bàhàn màkànàn jugà sàudàrànyà Gàdis.

Nàmànyà Prità, usiànyà sàmà jugà Gàdis, mempunyài tubuh sintàl dàn pàdàt, tàpi berbàsickànku lebih cocok kàlàu di kàtàkàn montok. Kulitnyà kuning làngsàt dàn mukànyà mànis ràmbut lurus sebàtàs bàhu, sekilàs àku melirik kà àràh dwujudnyà, buàh dàdànyà terhitung besàr untuk gàdis seusià dià mungkin sekitàr 36 b, sedikit lebih besàr dàri buàh dàdàku.

sesudàh berbàgi tugàs dàn bergànti pàkàiàn àku dàn Prità beràngkàt ke pàsàr pàling dekàt untuk belànjà bàràng-bàràng yàng diperlukàn dàn semuànyà hàrus lengkàp gàrà-gàrà sàyà tidàk màu bolàk bàlik ke pàsàr cumà gàrà-gàrà àdà bàràng yàng kelupààn di beli. wàktu itu sàyà cumà mengenàkàn pàkàiàn sàntài berwujud rok biru sebàtàs pàhà dàn kàos blong tipis, Prità justru tàmpil lebih beràni cumà memàkài rok tipis pendek t’shirt u càn see meràh. Dià terlihàt àmàt càntik pàkàiàn seperti itu.

Wàktu sudàh menunjukàn pukul limà wàktu tibà-tibà opel blàzer yàng ku kemudikàn oleng dàn hàmpir menàbràk pembàtàs jàlàn, untungnyà àku sigàp menginjàk pedàl rem dàn perlàhàn kupinggirkàn mobilku ke tepi jàlàn.Baca Selanjutnya

Prita Digarap Dua Orang | Cerita Dewasa

Pencarian Konten:

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs